เบาๆหน่อย นั้นรูหีหรือว่าบ่อน้ำ ห้านิ้วเข้าไปเกือบหมด ..

เบาๆหน่อย นั้นรูหีหรือว่าบ่อน้ำ ห้านิ้วเข้าไปเกือบหมด ..

เบาๆหน่อย นั้นรูหีหรือว่าบ่อน้ำ ห้านิ้วเข้าไปเกือบหมด ..